Naposledy aktualizováno: 17.01.2018 08:01:22
Na úvodní stranu

Obecní knihovna Libčeves

 

 

Pár slov o historii…

 

(úryvek ze seriálu Knihovny a knihovníci našeho okresu, jehož autorkou je Dagmar Bahnerová, ředitelka Městské knihovny Louny)

 

Knihovna v Libčevsi pravděpodobně fungovala od počátku 20.století. Záznamy bohužel nemáme, s odchodem německého obyvatelstva ( tvořilo zhruba dvě třetiny obyvatel) zmizely i německy psané kroniky obce.

Z novodobé historie víme, že do r.1975 knihovna sídlila v domě č.8 ( tehdejší MNV), pak do r. 1983 v domě č.1 ( hostinec), stěhuje se do č.132 ( škola), kde zůstává do r.1994, knihovna je zařízena novým nábytkem a rovněž je doplněn knižní fond.

V r.1994 se vrací do domu č.8 ( dnes Obecní úřad) , kde setrvává do r.2000. V tomto roce se stěhuje do domu č.170, který je zrekonstruován pro informační středisko a knihovnu. Tyto prostory jsou velmi reprezentativní a plně vyhovují svému účelu.